Colofon

Slager in de klas is een lespakket van Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb). Het is ontwikkeld met Uitgeverij Zwijsen BV. Het lespakket sluit aan op de kerndoelen voor het primair onderwijs en op de leerlijnen van de SLO.

Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf

Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verstrekt subsidies voor opleidingen en trainingen en zet zich in om (jonge) mensen te enthousiasmeren voor een carrière in het slagersvak. Dit gebeurt door diverse activiteiten zoals het ontwikkelen van educatief lesmateriaal, het geven van voorlichting, door het Voedseleducatie Platform, de Meat Your Future Karavaan en door decanenmiddagen. Meer weten? Stuur een e-mail naar .

© 2018 Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf / Uitgeverij Zwijsen BV – Alle rechten voorbehouden.