Privacy- en cookiebeleid

Privacy

De persoonsgegevens die u via onze website slagerindklas.nl aan ons verstrekt, door lesmaterialen te bestellen of een slagersbezoek af te spreken, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Het opslaan van uw gegevens heeft voor u het voordeel dat wij u bijvoorbeeld meteen nieuw lesmateriaal kunnen aanbieden, gebaseerd op uw eigen schoolgegevens. Ook kunnen we bijhouden of u eerder materialen besteld heeft, zodat u sneller en gemakkelijker op de hoogte gehouden kunt worden.

Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Het gebruik van cookies

Wij gebruiken alleen cookies indien u zich heeft aangemeld voor deze website. Dit is noodzakelijk voor het afstemmen van de inhoud van de lesprogramma’s op de juiste groep. Verder helpen cookies ons u op de website te herkennen en te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant vindt. Met behulp van deze cookies willen wij uw gebruikservaring op deze website verbeteren.