Welkom VMBO

In de slagerij werkt een slager. Zo ver zijn de leerlingen nog wel. Maar er zijn veel meer beroepen. Wat dachten ze van verkoopspecialist of productiemedewerker? Hebben ze wel eens aan het beroep van bedrijfsleider gedacht? Leerlingen maken kennis met de verschillende beroepen en de vaardigheden die erbij komen kijken. Welk beroep bij de slager zouden zij zelf kiezen? Ondertussen komen heel veel onderwerpen aan de orde: van smaak tot gezondheid, en van hygiëne tot milieu.

Materialen

Het lespakket Slager in de klas bestaat uit:

De leerlingenkrant en de handleiding zijn in gedrukte vorm aan te vragen via deze website. De materialen zijn ook als pdf op de website te vinden.

Doelstellingen

De leerdoelen van het lespakket Slager in de klas voor het vmbo zijn:

  1. De leerlingen weten waar het vlees op hun bord vandaan komt. Ze leren over de ‘keten’: van dier naar vlees, waarbinnen de veehouders/fokkers, de slachterijen en de slagerijen belangrijke schakels zijn.
  2. De leerlingen leren veel soorten vlees en vleeswaren te onderscheiden waaruit zij als consument hun bewuste keuzes kunnen maken.
  3. Ze leren over de verschillen tussen gangbaar vlees, scharrelvlees en biologisch vlees. Ze kunnen enkele keurmerken opnoemen die op vlees van toepassing kunnen zijn. De leerlingen weten bovendien wat de begrippen koosjer en halal inhouden.
  4. Ze kunnen verschillende vleessoorten benoemen en plaatsen bij het juiste dier.
  5. De leerlingen leren welke voedingsstoffen in vlees zitten, waardoor vlees past binnen een gezond voedingspatroon.
  6. Ze doen uitgebreide kennis op over verschillende beroepen binnen het slagersvak en zien in hoe afwisselend de beroepen binnen het slagersvak zijn.
  7. De leerlingen leren kritisch na te denken over keuzes die zij maken als consument, waarbij ze rekening houden met hun omgeving, met het dierenwelzijn, met smaken, voorkeuren en culturen.
  8. De leerlingen leren hun mening te vormen: ‘Wat vind ik ervan?’.
  9. Aansluitend op doel 8: de leerlingen leren zich in te leven in de verschillende beroepen binnen het slagersvak en bedenken welke aspecten ervan henzelf aanspreken.